1 lancuch2017

Piątek 10 lutego 2017 Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego ul. Modzelewskiego 59

Witold Lutosławski (1913-1994) Tune for Martin Nordwall na trąbkę solo Mini-Uwertura na kwintet blaszany Preludia taneczne Łańcuch I

***

Grave na wiolonczelę i smyczki Preludia i fuga na 13 instrumentów smyczkowych

Chain Ensemble Magdalena Bojanowiczwiolonczela Andrzej Bauerdyrygent   2 lancuch2017

Chain Ensemble – orkiestra kameralna coraz aktywniej działająca pod auspicjami Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego – postawiła sobie za punkt „artystycznego honoru” przestudiowanie w najbliższych latach i włączenie na stałe do repertuaru niemal wszystkich utworów patrona Towarzystwa na mniejsze zespoły instrumentalne i orkiestrę kameralną. Stworzony cykl koncertowy w zamierzeniu stanie się artystycznym rezultatem warsztatów poświęconych twórczości Witolda Lutosławskiego, podczas których Chain Ensemble z wybraną grupą najzdolniejszych młodych muzyków będzie koncentrował się na doskonaleniu interpretacji muzyki z różnych okresów życia twórcy. Mam poczucie, że z radością, i wielkim entuzjazmem spełniamy tym projektem nasze zobowiązanie względem najwybitniejszego polskiego kompozytora drugiej połowy XX wieku. Jesteśmy też przekonani, że „zanurzenie się” w muzyce Witolda Lutosławskiego poprzez uczestnictwo w serii koncertów monogra cznych najbardziej zbliża nas do wewnętrznego świata wybitnego twórcy, jego estetyki oraz artystycznego i humanistycznego przekazu. W programie pierwszego koncertu zdecydowaliśmy się zaprezentować publiczności m.in. sztandarowy utwór zespołu – dzieło, które zainspirowało jego nazwę – Chain I.

3 lancuch2017 Strona Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego LancuchXIV