Olivier Messiaen – „Quatuor pour la Fin du Temps”

Bartosz Bednarczyk – fortepian

Anna Staśkiewicz – skrzypce

Julian Paprocki – klarnet

Andrzej Bauer – wiolonczela

reportaż z koncertu