Orkiestrację wykonał Cezary Duchnowski
NOSPR poprowadził Paweł Przytocki
Śpiewała Agata Zubel

link do projektu

 

Nosprkoniecznie1

 

Nosprkoniecznie4