Koncert Cellonetu w ramach międzynarodowego festiwalu „Koszycka Muzyczna Wiosna”

zagraliśmy kompozycje:

H. Villi-Lobosa
K. Pendereckiego
B. Koziaka
A. Szcztyńskiego
G. da Venosy