Zabrzmiały:

Witold Lutosławski – 4 melodie śląskie na 4 skrzypiec

Simeon ten Holt – Palimpsest

 

Chain Ensemble wystąpił w składzie:

Jakub Jakowicz – skrzypce

Anna Maria Staśkiewicz – skrzypce

Maria Sławek – skrzypce

Aleksandra Kupczyk – skrzypce

Katarzyna Budnik  – altówka

Andrzej Bauer – wiolonczela

Tomasz Januchta – kontrabas

 

UntitledImage