Lutosławski / unizm / minimalizm

 

Scena 5 28 06 18 awers

 

Witold Lutosławski – Wariacja Sacherowska

Witold Lutosławski – Bukoliki

Zygmunt Krauze – Kwintet fortepianowy

Elżbieta Sikora – Sextuor à cordes

John Adams – Shaker Loops

Wykonawcy:

Zygmunt Krauze – fortepian

Chain Ensemble

Andrzej Bauer – wiolonczela, prowadzenie koncertu

Anna Maria Staśkiewicz – skrzypce

Maria Sławek – skrzypce

Aleksandra Kupczyk – skrzypce

Katarzyna Budnik-Gałązka – altówka

Artur Rozmysłowicz – altówka

Agnieszka Podłucka – altówka

Marcin Zdunik – wiolonczela

Krystyna Wiśniewska – wiolonczela

Tomasz Januchta – kontrabas