SCENA MUZYKI NOWEJ / MUSICA PURA Z AUSTRII

1.12.2020, 19.00

Scena Muzyki Nowej – cykl koncertów w Nowym Teatrze
Musica Pura z Austrii
Kühr / Schaufler / Harnik / Furrer / Gander

Program:

Gerd Kühr – Música Pura (2011)
Anselm Schaufler – Via (2005)
Elisabeth Harnik – re-framing I (2010)
Beat Furrer – linea dell’orizzonte (2012)
Bernhard Gander – take nine (2011)

Wykonawcy:

Chain Ensemble:
Ewa Liebchen – flet
Jakub Jackowski – obój
Julian Paprocki – klarnet
Piotr Thieu Quang – klarnet
Karol Mastalerz – saksofon
Szymon Michalik – fagot
Monika Paprocka-Całus – waltornia
Bartłomiej Kacperski – trąbka
Michał Daszkiewicz – puzon
Tomasz Wesołowski – tuba
Miłosz Pękala – perkusja
Magdalena Kordylasińska-Pękala – perkusja
Jan Gralla – perkusja
Natalia Kowalska – akordeon
Maurycy Stawujak – fortepian
Wojciech Błażejczyk – gitara elektryczna
Aleksandra Kupczyk – skrzypce
Anna Kwiatkowska – skrzypce
Tomasz Rosiński – altówka
Magdalena Bojanowicz– wiolonczela
Tomasz Januchta – kontrabas
Michał Bereza – reżyseria dźwięku

Andrzej Bauer – dyrygent, prowadzenie

 

Scena 3 2020 YT plansza

 

Muzyka absolutna, muzyka czysta, autoteliczna, która sama jest swoją treścią, nie potrzebuje słów. Jest jak nautilus, łodzik, który dobudowuje kolejne kommory swojej spiralnej muszli przemierzając podmorskie przestrzenie – tak widzi swoją twórczość Elisabeth Harnik – kompozytorka i improwizatorka. Rock, hard rock i metal to ulubiona muzyka Bernharda Gandera, od niej zaczynał, i jej energię przenosi do muzyki „klasycznej”, ale w take nine nawiązuje nie tyle do słynnego Take five, lecz do Blue Rondo à la Turk Dave’a Brubecka i charakterystycznej nieparzystej rytmiki w metrum 9/8. I Harnik, i Gander, to uczniowie Beata Furrera. Jego „linia horyzontu” to badanie zasady transformacji cząstek, zlepiających się ze sobą i przeplatających w nieskończonej ucieczce, tworząc studium ruchomego cienia.

Organizator: Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego
Współorganizator: Nowy Teatr
Projekt współfinansują m.st. Warszawa, Austriackie Forum Kultury

SCENA MUZYKI NOWEJ PODRÓŻE I “PODRÓŻE”

9.11.2020, 19:00

Scena Muzyki Nowej – cykl koncertów w Nowym Teatrze

Kagel / Szalonek / Romitelli

Program:

Mauricio Kagel – Die Stücke der Windrose: Nordwesten (1991) i Norden (1994)
Witold Szalonek – Connections (1972)
Fausto Romitelli – Professor Bad Trip, Lesson 2 (1999)

Chain Ensemble:

Ewa Liebchen – flet
Julian Paprocki – klarnet
Jakub Jackowski – obój
Szymon Michalik – fagot
Monika Paprocka-Całus – waltornia
Kamil Zwoliński – trąbka
Wojciech Błażejczyk – gitara elektryczna
Łukasz Owczynnikow – gitara basowa
Miłosz Pękala – perkusja
Andrzej Karałow – fortepian, sampler
Aleksandra Płaczek – fisharmonia
Aleksandra Kupczyk – skrzypce
Anna Kwiatkowska – skrzypce
Tomasz Rosiński – altówka
Magdalena Bojanowicz – wiolonczela
Tomasz Januchta – kontrabas
Michał Bereza – projekcja dźwięku

Andrzej Bauer – dyrygent, prowadzenie koncertu

 

Scena 2 2020 YT plansza

 

Koncert elektryzujący – i nie chodzi tu jedynie o szalone brzmienia gitar elektrycznych – lecz o wielokierunkowe halucynogenne oddziaływania muzycznej wyobraźni. Lekcja Profesora Bad Trip to środkowa część trylogii, którą Romitelli napisał pod wpływem tekstów Henri’ego Michaux poświęconych meskalinie i innym środkom zmieniającym świadomość, odnajdując analogie pomiędzy turbulencjami tak zaburzonej percepcji a procesami dziejącymi się w jego muzyce – obrazy dźwiękowe są poddawane ciągłym wstrząsom, drganiom, deformacjom, ich kontury falują, wibrują, oscylują. Zaburzone są też kierunki wyznaczane przez muzyczną busolę Maurizio Kagela – roztapiające się zegary z Trwałości pamięci Salvadora Dalego, to drobnostka w porównaniu z „Różą wiatrów na orkiestrę salonową” tego kompozytora o korzeniach argentyńsko-żydowskich mieszkającego przez większość życia na zachodzie Europy, który swój antykolonialny krytycyzm i ironię koduje już w tytule swego fascynującego ośmioczęściowego muzycznego traktatu. „Północny zachód” zaczyna się imaginacyjną procesją Indian z Andów, powoli zbliżającą się do publiczności, a kończy się pogwizdywaniami o lekkich odcieniach karnawałowo-sielskich. Skrząca się mrozem „Północ” to odwołanie do syberyjskich rytuałów szamańskich. A Kagela z Romittelim łączą tu Connections Witolda Szalonka – odkrywcy „dźwięków kombinowanych”, którego sonorystyczną inspiracją była „dziwność” dźwięków przypadkowych powstających przy nieumiejętnej grze i brzmienia instrumentów pozaeuropejskich.

Współorganizator: Nowy Teatr
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

SCENA MUZYKI NOWEJ – Ró czyli spokój

23.06.2020 19.00

Scena Muzyki Nowejcykl koncertów w Nowym Teatrze

Kroschel / Mincek / Thorvaldsdottir / Donatoni

Program:

Artur Kroschel – Fracture (2006/2007)

Alex Mincek – Poco a Poco (2009)

Anna Thorvaldsdottir –  (2013)

Franco Donatoni – Hot (1989)

Chain Ensemble:

Ewa Liebchen – flet

Julian Paprocki – klarnet

Paweł Gusnar – saksofon

Bartosz Kacperski – trąbka

Jakub Gumiński – puzon

Miłosz Pękala – perkusja

Adam Kośmieja – fortepian

Aleksandra Kupczyk – skrzypce

Anna Kwiatkowska – skrzypce

Paweł Czarny – altówka

Magdalena Bojanowicz – wiolonczela

Tomasz Januchta – kontrabas

Andrzej Bauer – dyrygent, prowadzenie

Scena 1 2020 ulotka

 

Spokój – nie jako odprężenie – lecz jako pełna swobody koncentracja – to przestrzeń wspólna czerwcowego koncertu Chain Ensemble. Uważne poruszanie się po kruchym terenie, jakim jest stan pełni, ciągle na nowo na przemian osiągany i destabilizowany. A przy tym błyskotliwość tych na poły realnych, na poły magicznych zjawisk wyłonionych z wyobraźni kompozytorskiej sprawia, że Ró czyli spokój to nie tylko trening uważności (vide sławetne mindfulness), ale też ekscytujące eksploracje muzyczności.

Dźwiękowe mikro-implozje i eksplozje rozdzielane ciszą, łamliwość obiektów i narracji jako cel sam w sobie sugerowane są już w tytule Fracture na sześć instrumentów Artura Kroschela (ur. 1973), zgodnie ze stworzoną przez tego kompozytora „techniką rozbijania początku”, którą interpretuje on jako „kruszenie się, rozpad skał na drobne elementy” czy dekonstrukcję odsłaniającą elementy składowe. To łamanie i rozbijanie jedynie w niektórych momentach wyraża się w ostrzejszej formie. Stabilność w niestabilności i zmienności, zaskakujące brzmienia i zwroty akcji, dają w efekcie silnie zindywidualizowaną (każdy obiekt dźwiękowy ma swoją wyrazistą tożsamość) narrację, która nie terroryzuje, lecz medytuje i na współmedytowanie pozwala (w ramach niespełna szesnastu minut).

Z kolei w utworze Poco a Poco (15’) nowojorskiego kompozytora i performera Alexa Minceka (ur. 1975) muzyczna idea postępowania krok za krokiem zrealizowana jest w tak fascynujący sposób, że całkowicie wciąga nas w dźwiękowe przygody towarzyszące kolejnym stąpnięciom – od pierwszych, powolnych i wahających się, przez zatrzymania, powtórzenia, zapętlenia, nierzadko brzmiące zarazem bardzo zabawnie i szlachetnie, i stopniowo zagęszczające się w rodzaj ekstatycznej wielopłaszczyznowej feerii. Wśród siedmiu instrumentów dominuje trąbka, której potencjał jazzujący i klasycznie komediowy jest tu skrupulatnie, acz w nowy sposób (szczególnie przez wirtuozowskie pomysły zestawień jej z pozostałymi instrumentami) wykorzystany.

Anna Thorvaldsdottir (ur. 1977) wyrosła wśród dźwięków natury, których muzyczność jest materiałem dla jej wyobraźni. Pochodzi z małej miejscowości islandzkiej położonej między górami a oceanem, a jej warstwowo komponowana muzyka stanowi ekosystem dźwięków, równych wobec siebie i współoddychających. Dąży też do tworzenia warunków totalnego doświadczania muzyki, poprzez łączenie jej z odpowiednią aurą wizualną. Lubi stosować długo wybrzmiewające współbrzmienia pełniące funkcję centrów tonalnych, na które nakłada struktury z nimi kolidujące, jak ścierające się ze sobą bryły topniejącego lodu. W niespełna 11-minutowym utworze Ró („spokój” po islandzku) granie tych długo brzmiących dźwięków jest zadaniem wymagającym pełnego wyciszenia i koncentracji – to jak „nieść delikatny kwiat nie wypuszczając go z dłoni i nie spadając z cienkiej liny, po której się stąpa”. Pod koniec utworu klarnet i flet basowy mają grać „ze spokojem, swobodą i poczuciem delikatnej kruchości”, nie ewokującej jednak stanów (auto-)destrukcji, lecz kruchość stanu pełni.

Na zakończenie wirtuozowski i – choć dość skomplikowany, to niezwykle efektowny, lekki i ażurowy – Hot (15’) na saksofon i sześciu innych wykonawców Franco Donatoniego (1927-2000). Celem jest tu uzyskanie efektu wzorowanego na improwizacji jazzowej, co kompozytor sugeruje na początku, posługując się w tym celu głównie kontrabasem dającym stałe motoryczne tło rytmiczne. Punktem wyjścia jest jazz, ale jakże szybko i jak daleko udaje się włoskiemu mistrzowi odejść w inne rejony, zmieniając znane gesty w swoje innowacje! Krucha równowaga między tym, co jest sugerowane jako dobrze znane, a tym, co nowe, zostaje tu na chwilę w pełni osiągnięta.

CHAIN ENSEMBLE NA XVII FESTIWALU ŁAŃCUCH

Niedziela 2 lutego 2020

Wolfgang Amadeusz Mozart – Koncert C-dur na flet, harfę i orkiestrę KV 299

Witold Lutosławski – Koncert podwójny na obój, harfę i orkiestrę kameralną (wersja fletowa)

Anton Webern – Koncert na 9 instrumentów op. 24

Bruno Mantovani – Concerto de Chambre no 1 na 17 instrumentów (prawykonanie polskie)

Chain Ensemble

Jadwiga Kotnowska – flet

Anna Sikorzak-Olek – harfa

Andrzej Bauer – dyrygent

 

Lancuch 2020 plakacik small

 

link do wydarzenia

11.11.2019 Nowy Teatr Scena Muzyki Nowej

W Nowym Teatrze zabrzmiał ostatni w tym roku koncert Chain Ensemble w ramach cyklu Scena Muzyki Nowej.

w programie:

Prawykonanie kompozycji multimedialnej Mi-repris w opracowaniu i wykonaniu artystów wrocławskich: Pawła Hendricha i Cezarego Duchnowskiego, z wizualizają Marcina Rupocińskiego oraz Chain Ensemble w składzie:

Andrzej Bauer – wiolonczela, prowadzenie koncertu

Ewa Liebchen – flet

Rafał Jędrzejewski – flet

Ewa Paciorek – waltornia

Tomasz Bińkowski – waltornia

Krzysztof Bąkowski – skrzypce

Aleksandra Kupczyk – skrzypce

Magdalena Bojanowicz – wiolonczela

 

Scena 4 2019 lutoka front

 

link do wyarzenia

17.10.2019 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy „China Story „

Koncert monograficzny „China Story”

Utwory Ye Xiaoganga z udziałem zespołu solistów oraz kameralistów Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydoszczy w ramach Spectrum International New Music Symposium.

W roli solistki na zheng wystąpiła Cheng Haoru

14.10.2019 Nowy Teatr Scena Muzyki Nowej

W programie

Mauricio Kagel – Match

Katarzyna Stasiewicz – wiolonczela

Krystyna Wiśniewska – wiolonczela

Miłosz Pękala – perkusja

Maciej Jabłoński – Mecz

Tomasz Sikorski – Struny w ziemi

Arvo Pärt – Tabula Rasa

Maria Sławek – skrzypce

Anna Maria Staśkiewicz – skrzypce

 

SMN ulotka 3 2019

 

Chain Ensemble

Strona wydarzenia

15.09. 2019 TVP Kultura – e-Śpiewnik

Transmisja koncertu w cyklu Kultura na żywo. Dla zgromadzonej w studiu publiczności i widzów przed telewizorami wykonaliśmy współczesne wizje pieśni ze Śpiewników domowych Moniuszki – utwory z naszego wspólnego projektu Moniuszko – e-Śpiewnik.

Agata Zubel w jednym z wywiadów: „Moniuszko został przez nas zreinterpretowany, przefiltrowany przez różne style oraz pomysły muzyczne i klasycznego śpiewania jest w e-Śpiewniku  mało. Zachowaliśmy linie melodyczne i teksty, natomiast wszystko inne jest dziełem naszej inwencji”.

Pieśni:

Prząśniczka – sł. J. Czeczot

Łza – sł. autor nieznany

Duetino – sł. A. Mickiewicz

Dumka – sł. J. Czeczot

Czy powróci? – sł. J. I. Kraszewski

Pieśń wieczorna – sł. Ludwik Kondratowicz (pseud. Władysław Syrokomla)

Księżyc i rzeczka – sł A. Sowa

Nawrócona – sł. J. W. Goethe w przekładzie K. Brodzinskiego

Luli – sł. Ludwik Kondratowicz (pseud. Władysław Syrokomla)

Powidzcie mi –  sł. autor nieznany

Pieśń Pustelnika – sł. A. Mickiewicz

Ja Ciebie kocham –  sł. autor nieznany

15 lipca 2019 18 Festiwal „Ogrody Muzyczne”

Premiera projektu e-Śpiewnik. Wybór pieśni Moniuszki w nowym opracowaniu Cezarego Duchnowskiego.

 

Wykonawcy:

Agata Zubel – śpiew

Andrzej Bauer – wiolonczela

Cezary Duchnowski – elektronika

Maciej Walczak – wizualizacje

 

UntitledImage

30 czerwca 2019 Nowy Teatr – Scena Muzyki Nowej

W programie:

Karlheinz Stockhausen – Kreuzspiel

Andrzej Kwieciński – a 6 [+1]

Carola Bauckholt – Laufwerk

Witold Lutosławski – Subito

Fausto Romitelli – Amok Koma

Wykonawcy:

Chain Ensemble w składzie:

Andrzej Bauer – dyrygent, prowadzenie koncertu

Anna Kwiatkowska – skrzypce

Aleksandra Kupczyk – skrzypce

Paweł Czarny – altówka

Mikołaj Pałosz – wiolonczela

Tomasz Januchta – kontrabas

Miłosz Pękala – perkusja

Magdalena Kordylasińska – perkusja

Tamara Kurkiewicz – perkusja

Ewa Liebchen – flet

Julian Paprocki – klarnet

Piotr Thieu Quang – klarnet

Maurycy Stawujak – fortepian

Emilia Sitarz – fortepian, sampler

Jakub Jackowski – obój, rożek angielski

Robert Migas-Mazur – komputer, projekcja dźwięku

 

UntitledImage

25 maja 2019 Nowy Teatr – Scena Muzyki Nowej

Zabrzmiały:

Witold Lutosławski – 4 melodie śląskie na 4 skrzypiec

Simeon ten Holt – Palimpsest

 

Chain Ensemble wystąpił w składzie:

Jakub Jakowicz – skrzypce

Anna Maria Staśkiewicz – skrzypce

Maria Sławek – skrzypce

Aleksandra Kupczyk – skrzypce

Katarzyna Budnik  – altówka

Andrzej Bauer – wiolonczela

Tomasz Januchta – kontrabas

 

UntitledImage

20.04.2019 NOSPR – AUKSO

We wspaniałej sali – siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia zagraliśmy niezwykłe dzieło Sofii Gubajduliny – Siedem słów na wiolonczelę, bajan i orkiestrę smyczkową.

Wykonawcy:

AUKSO – Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

Marek Moś – dyrygent

Andrzej Bauer – wiolonczela

Klaudiusz Baran – bajan

3.02.2019/XVI Festiwal Łańcuch/Chain Ensemble

Niedziela 3 lutego 2019 18.00 

Studio Koncertowe Polskiego Rdia im. W. Lutosławskiego 

 

Lancuch 2019 uklony

 

Grażyna Bacewicz – Contradizione na orkiestrę kameralną (1966) 

Karol Szymanowski – Słopiewnie. Pięć pieśni na sopran i orkiestrę kameralną do słów JulianaTuwima op. 46 bis (1921 – 28) 

Witold Lutosławski – Muzyka do słuchowiska radiowego Dziady Adama Mickiewicza (1949) – prezentacja fragmentów nagrania 

Witold Lutosławski – Muzyka do audycji radiowej „Słopiewnie” Juliana Tuwima na flet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (1946) 

Witold Lutosławski  – Fragmenty muzyki do sztuk teatralnych: Cyd Pierre`a Corneille’a (1948), Horsztyński Juliusza Słowackiego (1953), Wariatka z Chaillot Jeana Giraudoux (1958) 

Witold Lutosławski – Mała suita na orkiestrę kameralną (1950) 

Agata Zubelsopran 
Andrzej Ferencaktor
Chain Ensemble – Andrzej Bauer – kierownictwo muzyczne, dyrygent

Lancuch 2019 Slopiewnie 2

 

 

Lancuch 2019 Slopiewnie po

7.12.2018 KONCERT SYMFONICZNY Z OKAZJI 5 ROCZNICY ŚMIERCI WOJCIECHA KILARA – Filharmonia im. Artura Rubinsteina w Łodzi

7.12.2018 miałem przyjemność poprowadzić Orkiestrę Filharmoni Łódzkiej w koncercie symfonicznym z okazji 5. rocznicy śmierci Wojciecha Kilara.

NewImage

W programie koncertu znalazły się utwory:

Uwertura „Coriolan” op. 62 – Ludwiga van Beethovena 

I Koncert wiolonczelowy Es-dur op. 107 – Dymitra Szostakowicza

Trzy Postludia – Witolda Lutosławskiego

Poemat symfoniczny Krzesany – Wojciecha Kilara

Solistką w Koncercie wiolonczelowym była Magdalena Bojanowicz.

27.11.2018/SCENA MUZYKI 7/ Debussy nasz współczesny/PRAWYKONANIA POLSKIE/Chain Ensemble

 

UlotkaMuzyka 2018 7

Przypadające w tym roku stulecie śmierci Claude’a Debussy’ego zespół Chain Ensemble uczcił zamówieniem cyklu miniatur nawiązujących do estetyki, inspiracji i brzmienia utworów francuskiego twórcy. Składający się z sześciu utworów zbiór jest hołdem dla wielkiego twórcy.

Na cykl miniatur Debussy – nasz współczesny złożyło się 6 prawykonań:

Aleksander Kościów  – Les cités sous paupières

Lidia Zielińska  – Fossil

Grażyna Pstrokońska-Nawratil  – W zenicie słońca

Tadeusz Wielecki – Nieuchwytność

Maciej Jabłoński – Len

Sławomir Wojciechowski – Claude

W koncercie zabrzmiały również:

Sonata na flet, altówkę i harfę  – C. Debussy’ego

Grave na wiolonczelę i fortepian  – W. Lutosławskiego

Danse sacrée et Danse profane na harfę i smyczki – C. Debussy’ego

 

Chain Ensemble wystąpił w składzie:

Andrzej Bauer – dyrygent, prowadzenie koncertu

Ewa Liebchen – flet

Jakub Jackowski – obój

Julian Paprocki – klarnet

Miłosz Pękala – perkusja

Tamara Kurkiewicz – perkusja

Adam Kośmieja – fortepian

Zuzanna Elster – harfa

Krzysztof Bąkowski – skrzypce

Aleksandra Kupczyk – skrzypce

Katarzyna Budnik – altówka

Milosz Drogowski – wiolonczela

Tomasz Januchta – kontrabas

 

30.10.2018 SCENA MUZYKI NOWEJ 5/CHAIN ENSEMBLE/Grisey /Vortex Temporum

 

UlotkaMuzyka 2018 6

 

Vortex Temporum (Wir czasu) to arcydzieło – jeden z najważniejszych utworów Gérarda
Griseya. Odnajdziemy w nim żywą, mocno złożoną pulsację rytmiczną, wyrafinowane współbrzmienia, konstrukcję formalną, charakterystyczne muzyczne gesty i niezwykłe ewolucje barw. Muzyczną materię kompozytor niejednokrotnie ukazuje słuchaczowi w „mikroskopowym” powiększeniu, pomagając wniknąć w jej głęboko ukryte aspekty. W programie znalazła się również muzyka na flet solo Witolda Lutosławskiego, napisana do sztuki teatralnej Alfreda de Musseta Nie igra się z miłością w wykonaniu Ewy Liebchen.

 

Chain Ensemble/Andrzej Bauer – dyrygent, prowadzenie koncertu

Ewa Liebchen – flet

Anna Kwiatkowska – skrzypce

Julian Paprocki – klarnet

Adam Kośmieja – fortepian

Rafał Zalech – altówka

Mikołaj Pałosz – wiolonczela

NewImage

27.10.2018/JUBILEUSZ PHONOS EK MECHANES/NFM

27.10.2018 na koncercie w Czerwonej Sali NFM wrocławski zespół Phonos ek Mechanes obchodził swój jubileusz 10-lecia działalności. Koncert odbył się dokładnie w 10 rocznicę powstania zespołu.Koncert został zorganizowany przy współpracy Związku Kompozytorów Polskich.

PHONOS EK MECHANES / Human electronics

Cezary Duchnowski– fortepian, komputer

Paweł Hendrich – gitara elektryczna, komputer

Adam Bałdych – skrzypce

Andrzej Bauer – wiolonczela

Paweł Romańczuk – konstrukcje dźwiękowe

Kostas Georgakopulos – głos

 

IMG 6533

61 WARSZAWSKA JESIEŃ 2018/BLECHARZ/RECHNITZ/OPERA

NewImage

 

26.09.2018, w TR Warszawa, w ramach 61.Warszawskiej Jesieni odbyło się prawykonanie Rechnitz. Opera – Anioł zagłady  z muzyką Wojtka Blecharza. Była to wersja performatywna opery dla sześciu aktorów i zespołu wiolonczelowego na podstawie dramatu Elfriede Jelinek.

aktorzy:

Cezary Kosiński, Magdalena Kuta, Lech
Łotocki, Paweł Smagała, Tomasz Tyndyk, Agnieszka Żulewska

wiolonczele:

Andrzej Bauer, Magdalena Bojanowicz, Bartosz Koziak, Marcin Zdunik

reżyseria – Katarzyna Kalwat

tłumaczenie, adaptacja, dramaturgia – Monika Muskała

 

NewImage

14 FESTIWAL CHOPIN I JEGO EUROPA/2 koncerty kameralne

 

NewImage

13 sierpnia 2018 – w pierwszym koncercie w salach redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej zabrzmiał Kwintet smyczkowy F-dur op. 20 Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, w składzie którego wystąpili poza mną:

Marcin Zdunik – wiolonczela

Katarzyna Budnik – altówka

Jakub Jakowicz – skrzypce

Anna Staśkiewicz – skrzypce

NewImage

 

23 sierpnia –  drugi koncert kameralny wypełniły utwory przedstawiające Augusta Franchomme’a jako kompozytora, współkompozytora, twórcę parafraz operowych i autora transkrypcji. Towarzyszył mi znakomity niemiecki pianista, specjalizujący się w grze na instrumentach historycznych – Tobias Koch.

W programie znalazły się:

F. Chopin/A. Franchomme – Etiuda cis-moll op. 25 nr 7

A. Franchomme – Etiudy op. 35 (nr 5 c-moll; nr 7 a-moll; nr 12 gis-moll)

G.A.Osborne/A. Franchomme  – Duo Concertant motywach z opery Anna Bolena G. Donizettiego

F. Chopin/A. Franchomme – Grand Duo Concertant

A. Franchomme – Kaprysy op. 7 (nr 9 h-moll; nr 12 C-dur)

L. van Beethoven/A. Franchomme – Sonata a-moll op. 23

 

NewImage

 

30.06. – 6.07.2018 Klaipėda International Violoncello Academy/KIVA 2018/Międzynarodowe Warsztaty Wiolonczelowe na Litwie

Miałem przyjemność prowadzić klasę wiolonczeli na  Międzynarodowych Warsztatach Wiolonczelowych w Kłaipedzie. Na zaproszenie litewskiego wiolonczelisty Mindaugasa Bačkusa w warsztatach wzięło udział wielu znakomitych pedagogów z różnych krajów m.in. Karine Georgian (Wielka Brytania), Eleonora Testelec (Łotwa) czy Roel Dieltiens (Belgia). Na jednym z koncertów zagrałem m.in. mój Duotone.

 

NewImage

 

link do reportażu z Kalipedy

5 Scena Muzyki Nowej/Chain Ensemble/Nowy Teatr/28.06.2018

Lutosławski / unizm / minimalizm

 

Scena 5 28 06 18 awers

 

Witold Lutosławski – Wariacja Sacherowska

Witold Lutosławski – Bukoliki

Zygmunt Krauze – Kwintet fortepianowy

Elżbieta Sikora – Sextuor à cordes

John Adams – Shaker Loops

Wykonawcy:

Zygmunt Krauze – fortepian

Chain Ensemble

Andrzej Bauer – wiolonczela, prowadzenie koncertu

Anna Maria Staśkiewicz – skrzypce

Maria Sławek – skrzypce

Aleksandra Kupczyk – skrzypce

Katarzyna Budnik-Gałązka – altówka

Artur Rozmysłowicz – altówka

Agnieszka Podłucka – altówka

Marcin Zdunik – wiolonczela

Krystyna Wiśniewska – wiolonczela

Tomasz Januchta – kontrabas

 

Festiwal Malta/Konieczny…? Koniecznie!

23.06. 2018 w Poznaniu, w Parku Wieniawskiego,  jako koncert finałowy 28. edycji Malta Festiwal Poznań zabrzmiał symfonicznie projekt Konieczny…? Koniecznie! z udziałem Orkeistry Collegium F pod batutą Marcina Sompolińskiego.

NewImage

 

W programie – piosenki z muzyką Zygmunta Koniecznego:

Przychodzimy, odchodzimy (słowa Janusz Jęczmyk)

Groszki i róże (sł. Julian Kacper, Henryk Rostworowski)

Grande Valse Brillante (sł. Julian Tuwim)

Tomaszów (słowa Julian Tuwim)

Deszcze (sł. Krzysztof Kamil Baczyński)

temat z filmu Jasminum (reż. Jan Jakub Kolski)

Pocałunki (sł. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska)

Oczy tej małej (sł. Agnieszka Osiecka)

Taki pejzaż (sł. Andrzej Szmidt)

walc z filmu Pornografia (reż. Jan Jakub Kolski)

Ktokolwiek (sł. Kazimierz Wierzyński)

Ta nasza młodość (sł. Tadeusz Śliwiak)

Czarne anioły (sł. Wiesław Dymny)

Karuzela z madonnami (sł. Miron Białoszewski)

NewImage

link YouTube

14 Edycja Festiwalu KWARTESENCJA

1.06.2018 zagraliśmy wspólnie z Royal String Quartet w Królikarni, w ramach jubileuszu 20-lecia zespołu. W naszym wykonaniu zabrzmiał Kwintet smyczkowy C-dur D.956 Franciszka Schuberta

NewImage_Kwartesencja

28.04.2018/Narodowe Forum Muzyki/Leopoldinum/Tabula Rasa

28.04.2018 w sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego poprowadziłem koncert z Orkiestrą Leopoldinum.

 

Tab9

Program:

C. Ph. E. Bach – Koncert wiolonczelowy A-dur Wq 172, H 439

T. Larcher – Ouroboros na wiolonczelę i orkiestrę

A. Pärta – Tabula Rasa –  na orkiestrę kameralną i dwoje skrzypiec      

Solistkami koncertu były:

Magdalena Bojanowicz – wiolonczela

Anna Maria Staśkiewicz – skrzypce

Maria Sławek – skrzypce

Link do programu

 

Tabula5

SCENA MUZYKI NOWEJ ODSŁONA 4 Bauckholt/Górecki/Lutosławski

Koncert kontrastów – czwarty koncert Chain Ensemble z serii Scena Muzyki Nowej odbył się w sali Nowego Teatru 16.04.2018 Wykonaliśmy na nim: Treibstoff – Caroli Bauckholt i Małe Requiem dla pewnej polki op. 66 – Henryka Mikołaja Góreckiego. Po przerwie zagraliśmy muzykę Witolda Lutosławskiego do spektaklu Wariatka z Chaillot Jeana Giraudoux w wykonaniu aktorów Nowego Teatru i reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego. Tłumaczenia i adaptacji tekstu dokonała Katarzyna Naliwajek.

 

UlotkaMuzyka 4 2018

 

SMN_4_2018

 

SMN_4_2

 

Opis wydarzenia na stronie Towarzystwa im. W. Lutosławskiego link

NOWY TEATR link

AUKSO/KONCERT WIELKANOCNY/MEDIATEKA

30.03.2018 w  Mediatece w Tychach w ramach cyklu AUKSO MODERN odbył się koncert wielkanoncy Aukso Plays Gubajdulina & Haydn. Wraz ze mną w koncercie wzięli udział: Maciej Frąckiewicz – akordeon, Radosław Krzyżowski – recytacja, Maciej Malinowski – wizualizacje, aukso – Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyr. Marka Mosia.

W koncercie zabrzmiały dwa utwory: Siedem ostatnich słów Chrystusa na Krzyżu – Josepha Haydna i Siedem Słów – Sofii Gubajduliny

REGAMEY/WIELECKI NAGRANIA W LUSŁAWICACH

27-29 marca 2018r., w ramach programu 100 na 100. Muzyczne dekady wolności, w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach odbyły się nagrania, tym razem na zamówienie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Nagraliśmy Kwintet (1944) Konstantego Regameya i Liczne odnogi rozgałęzionych splotów Tadeusza Wieleckiego. Reżyserami dźwięku byli: Ewa Lasocka i Patryk Wolentarski. W Kwintecie udział wzięli: Jakub Jakowicz,  Bartosz Bednarczyk, Artur Kasperek i Julian Paprocki, a utwór  T. Wieleckiego nagraliśmy z Adamem Kośmieją i Julianem Paprockim.

8 MARCA 2018 IGNACY DOBRZYŃSKI – NAGRANIE KWINTETU SMYCZKOWEGO

w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im W. Lutosławskiego odbyło się nagranie Kwintetu smyczkowego F-dur op. 20 Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, w ramach programu “Niepodległa”, na zamówienie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Realizacją nagrania zajęli się Lech Dudzik i Gabriela Blicharz. Wraz ze mną nagrywali: Anna Maria Staśkiewicz, Jakub Jakowicz, Katarzyna Budnik-Gałązka i Marcin Zdunik.

XI MIĘDZYNARODOWY KONKURS WIOLONCZELOWY im. Witolda Lutosławskiego

…rozgrywał się w dniach  30 stycznia – 10 lutego 2018r. Konkurs po raz pierwszy …został przeprowadzony przy współudziale Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Z nowym logo w całości odbył się w Filharmonii Narodowej. Miałem zaszczyt i przyjemność być jednym z jurorów tej edycji konkursu. Kolejny konkurs w 2021…

 

NewImage

 

W konkursie wzięło udział 56 uczestników, w tym 11 młodych wiolonczelistów z Polski. Zwycięzcą został Haruma Sato z Japonii. Nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie obowiązkowego utworu współczesnego Out Dariusza Przybylskiego otrzymała moja studentka Krystyna Wiśniewska.

Więcej informacji na stronie konkursu link

CHAIN ENSEMBLE NA FESTIWALU ŁAŃCUCH XV 28.01.2018

Logo chain ens

Chain Ensemble wystąpi na Festiwalu Witolda Lutosławskiego Łańcuch XV z monograficznym programem utworów patrona festiwalu.

 • Uwertura smyczkowa
 • Trio Stroikowe
 • Paroles tissées
 • Grave
 • Muzyka Żałobna

Solistami koncertu będą: znakomity tenor Karol Kozłowski oraz najmłodsza polska kandydatka na Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. W. Lutosławskiego – Maria Leszczyńska.

 

 

LANCUCH PLAKAT 2018

 

link do programu festiwalu Łańcuch

SCENA MUZYKI NOWEJ ODSŁONA 3… G.F. HAAS – „IN VAIN” PRAWYKONANIE POLSKIE 21.11.2017

Tajemnice dźwięku i czasu – Trzeci koncert Chain Ensemble z serii Scena Muzyki Nowej odbył się w sali Nowego Teatru 21.11.2017

Wykonaliśmy na nim po raz pierwszy w Polsce wybitne dzieło Georga Friedricha Haasa – In Vain

 

Haas 2 11 2017

 

Razem z Chain Ensemble w 24 osobowym składzie przeżyliśmy podczas prób i koncertu niezwykłe doświadczenie kontaktu z arcydziełem… 

Scena ulotka 3

 

opis wydarzenia na stronie Towarzystwa im. W. Lutosławskiego

Nowy Teatr

INAUGURACJA FESTIWALU „ODKRYWAMY PADEREWSKIEGO” FILHARMONIA LWOWSKA 16.11.2017

Koncert inaugurujący festiwal Odkrywamy Paderewskiego odbył się w sali Filharmonii Lwowskiej. Poprowadziłem wykonania następujących utworów:

 • I.J. Paderewski – Suita na orkiestrę smyczkową
 • K. Szymanowski – I Koncert Skrzypcowy op.33
 • L. Sydorenko – Octagon
 • W. Kilar – Krzesany

Solistką w Koncercie op.33 była wybitna Anna Maria Staśkiewicz. Jej poetycka muzykalność oddała w niepowtarzalny sposób istotę genialnego i tak ważnego dzieła Szymanowskiego.

 

 

AM Staskiewicz Szyman Lwow 2017

 

link do strony festiwalu

CELLONET – ALBUM PŁYTOWY – zapraszam do słuchania!

Ukazała się płyta Warszawskiej Grupy Cellonet wydana przez wytwórnię ArtHorse

W utworze K. Komedy gościnnie na płycie wystąpił Leszek Możdżer

Nagrań dokonaliśmy w Studiu koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego. Reżyserem dźwięku i edytorem nagrań była Ewa Guziołek Tubelewicz.

Na płycie znajdują się nagrania: 

 • G. Da Venosa – 2 Madrigali
 • L. Berio – Korot
 • A. Szczetyński – Martha and Mary
 • J.S. Bach/B. Mantovani – 2 Countrepoints de l’Art de la Fugue
 • S. Wojciechowski – Fingertrips
 • S. Reich – Cello Counterpoint
 • K. Komeda – Kołysanka z filmu Rosemary’s Baby

PLAKAT CD CELLONET

CD online

 

CELLONET – KONCERT JUBILEUSZOWY! FILHARMONIA NARODOWA 7.11.2017

Z okazji X-lecia działalności Warszawskiej Grupy Cellonet w sali koncertowej Filharmonii Narodowej odbył się koncert zespołu z udziałem Agaty ZubelLeszka Możdżera. W programie koncertu zabrzmiały:

Heitor Villa-Lobos – Bachianas Brasileiras No. 1

Sławomir Kupczak – Naira (prawykonanie)

Gustav Mahler – 4 pieśni do słów F. Rückerta

 • Oft denk’ ich sie sind nur ausgegangen!
 • Nun seh’ ich wohl warum so dunkle Flammen
 • Liebst du um Schönheit
 • Ich bin der Welt abhanden gekommen

Heitor Villa-Lobos – Bachianas Brasileiras No. 5

Steve Reich – Cello Counterpoint

Krzysztof Komeda (opr. K. Lenczowski) – Kołysanka z filmu Rosemary’s Baby

Leszek Możdżer – Sensuous Noir (prawykonanie)

link do strony Cellonetu

SCENA MUZYKI NOWEJ ODSŁONA 2 CHAIN ENSEMBLE W NOWYM TEATRZE 22.10.2017

Beckett i nie tylko  – Chain Ensemble w Nowym Teatrze 

Twórczość Samuela Becketta to niewątpliwie jedno z najważniejszych literackich źródeł inspiracji dla muzyki XX i XXI wieku. Jego teksty wykorzystała m.in. Agata Zubel w trzech kompozycjach, w tym w Not I – utworze, dzięki któremu wrocławska kompozytorka i wokalistka zyskała szeroki międzynarodowy rozgłos, oraz w zamieszczonych w programie koncertu What is the Word (2012) i Cascando (2007). Odmienny w nastroju jest jej niewykonany jeszcze w Polsce Chapter 13 (2015) do tekstu zaczerpniętego z Małego księcia Antoine’a Saint-Exupéry’ego.
Po twórczość irlandzkiego autora kilkakrotnie sięgał György Kurtág (ur. 1926), jeden z najsłynniejszych żyjących kompozytorów, który od kilku już lat pracuje nad operą według Końcówki (prawykonanie zapowiedziane na rok 2018).. …Pas à pas – nulle part… (1993–1998) – wydobywające maksimum ekspresji z oszczędnych gestów 32 muzyczne aforyzmy do poetyckich tekstów Becketta należą do najwybitniejszych osiągnięć węgierskiego twórcy.
Twórczość radiowa Witolda Lutosławskiego to nadal mało znana część jego dorobku. Dzięki inicjatywie Chain Ensemble składających się na nią pozycji będzie można wysłuchać na kolejnych koncertach zespołu w Nowym Teatrze. Przegląd ten zainaugurują Trzy fragmenty na flet i harfę (1953). 
Przewodnikami w krótkim przeglądzie XX-wiecznych inspiracji literackich w nowej muzyce będą wraz z Chain Ensemble znakomici soliści: niemiecki baryton Frank WörnerAgata Zubel.

Scena 2 Cascando

 

Agata Zubel

What is the Word

– Cascando

– Chapter 13 (prawykonanie polskie)

Scena 2 chapter

Witold Lutosławski – Trzy fragmenty na flet i harfę

György Kurtág – …pas a pas – nulle part…

 

Scena 2 Kurtag

 

Wykonawcy:

Agata Zubel – sopran

Frank Wörner – baryton

Chain Ensemble

Andrzej Bauer – dyrygent, prowadzenie koncertu

Scena 2 ulotka

 

FESTIWAL „YURI ŁANIUK I PRZYJACIELE” LWÓW 23.09.2017

Z okazji 60-tych urodzin znakomitego kompozytora, wiolonczelisty i cudownego człowieka Jurija Łaniuka odbył się we Lwowie festiwal, gdzie dyrygowałem orkiestrą Filharmonii Lwowskiej.

Lwow SSaens 2017

W programie zabrzmiał Koncert Wiolonczelowy a-moll C. Saint-Saensa, który wykonał Romain Garioud oraz Concerto Grosso K. Pendereckiego. Partie solowe wykonali Magdalena Bojanowicz, Oksana Lytvynenko i Bartosz Koziak.

Lwow ConcGrosso 2017

 

link do strony wydarzenia

Laniuk fest cover

FESTIWAL CHOPIN I JEGO EUROPA 13.08.2017

Koncert kameralny W Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.

Paweł Wakarecy

Jakub Jakowicz

Anna Maria Staśkiewicz

Piotr Szumieł 

Artur Rozmysłowicz 

Andrzej Bauer 

Marcin Zdunik 

w programie zabrzmiały:

Władysław Żeleński – Kwartet fortepianowy c-moll op. 61
Ignacy Feliks Dobrzyński – Sekstet smyczkowy Es-dur op. 39
Richard Strauss – Sekstet z opery „Capriccio”
 Chopin fest 2017

AKADEMIA MŁODYCH WIRTUOZÓW, PUŁTUSK 21-27.08 2017

 

 

Pultusk 3 2017

 

Tegoroczne warsztaty przeprowadzane w ramach Akademii odbyły się w ostatnim tygodniu sierpnia w Pułtusku. Wzięło w nich udział ponad 20 młodych muzyków z Polski i Ukrainy, którzy razem stworzyli Orkiestrę Paderewski. Zajęcia z nimi prowadzili Marianna Humetska, Andrzej Bauer, Lubawa Sydorenko, Maria Machowska i Yuri Laniuk. Zwieńczeniem warsztatów były dwa koncerty, które odbyły się 26 sierpnia na Zamku w Pułtusku.

http://www.wirtuozi.eu/

 

Pultusk 2 2017

27.06.2017 Chain Ensemble – Inauguracja cyklu scena muzyki nowej w nowym teatrze

 
CHAIN SCENA1 2017
 
 
Cykl koncertów Chain Ensemble przedstawia ważne dokonania muzyczne ostatnich dziesięcioleci. Z obfitości wciąż powstających utworów w programach usłyszymy takie, które już są lub powinnystać się częścią współczesnego muzycznego kanonu.
 
W zaplanowanej na kilka sezonów serii koncertów znajdą się zarówno nazwiska kompozytorów od wielu lat dobrze już znanemiłośnikom muzycznej współczesności, jak też wyznaczające nowetrendy utwory młodych twórców.
 
Na koncercie inauguracyjnym będzie można wysłuchaćutworów kultowego postmodernisty Pawła Szymańskiego orazklasyka współczesności Györgya Ligetiego, a także przedstawicieliaw angardy młodszego pokolenia, których oryginalne propozycjezdobyły w ostatnich latach szerokie uznanie: Francesca Filideiego i Raphaëla Cendo. Otwierający wieczór utwór Witolda Lutosławskiego będzie hołdem dla twórcy, którego dzieło patronuje poczynaniom zespołu Chain Ensemble od chwili jego powstania.
 
Program koncertu:
 
Witold Lutosławski — Przeźrocza (1988)
Paweł Szymański — Appendix (1983)
György Ligeti — Koncert kameralny (1969-1970)
Francesco Filidei — Finito ogni gesto (2010)
Raphaël Cendo — Action Painting (2004-2005)
 
Chain Ensemble — tworzona pod patronatem Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego orkiestra kameralna specjalizuje się w graniu nowej muzyki. Poprzez swoją wielotorową działalnośćedukacyjną i koncertową zespół pragnie przybliżyć muzykę naszychczasów szerszemu gronu odbiorców. Zespół występował m.in. na festiwalach Łańcuch i WarszawskaJesień, w roku 2016 zainicjował projekt Unchained, którego celemjest prezentacja nowej muzyki w mniejszych ośrodkach miejskich. Dyrektorem artystycznym Chain Ensemble jest Andrzej Bauer.
 
UlotkaMuzyka1

20.05.2017 Trans-Fuzja na Festiwalu „Trzy-czte-ry”

Trans-Fuzja to seria wydarzeń muzycznych wyprodukowanych przez II Program Polskiego Radia w Studio im. Władysława Szpilmana, zaprojektowanych przez Andrzeja Bauera. Zaproszeni artyści: kompozytorzy, improwizatorzy – wywodzący się z rożnych nurtów kreatywni muzycy, stworzyli wspólnie w latach 2012-2015 serię zróżnicowanych wewnętrznie i bogatych brzmieniowo projektów muzycznych.

Jazzowa Trans-Fuzja ukazała się na CD w firmie Fortune

Adam Bałdych – skrzypce
Cezary Konrad – perkusja
Cezary Duchnowski – komputer, fortepian
Andrzej Bauer – wiolonczela

link do projektu

reportaż z koncertu

22.05.2017 Cellonet w Koszycach

Koncert Cellonetu w ramach międzynarodowego festiwalu „Koszycka Muzyczna Wiosna”

zagraliśmy kompozycje:

H. Villi-Lobosa
K. Pendereckiego
B. Koziaka
A. Szcztyńskiego
G. da Venosy

10.02.2017 Chain Ensemble na festiwalu “Łańcuch”

1 lancuch2017

Piątek 10 lutego 2017 Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego ul. Modzelewskiego 59

Witold Lutosławski (1913-1994) Tune for Martin Nordwall na trąbkę solo Mini-Uwertura na kwintet blaszany Preludia taneczne Łańcuch I

***

Grave na wiolonczelę i smyczki Preludia i fuga na 13 instrumentów smyczkowych

Chain Ensemble Magdalena Bojanowiczwiolonczela Andrzej Bauerdyrygent   2 lancuch2017

Chain Ensemble – orkiestra kameralna coraz aktywniej działająca pod auspicjami Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego – postawiła sobie za punkt „artystycznego honoru” przestudiowanie w najbliższych latach i włączenie na stałe do repertuaru niemal wszystkich utworów patrona Towarzystwa na mniejsze zespoły instrumentalne i orkiestrę kameralną. Stworzony cykl koncertowy w zamierzeniu stanie się artystycznym rezultatem warsztatów poświęconych twórczości Witolda Lutosławskiego, podczas których Chain Ensemble z wybraną grupą najzdolniejszych młodych muzyków będzie koncentrował się na doskonaleniu interpretacji muzyki z różnych okresów życia twórcy. Mam poczucie, że z radością, i wielkim entuzjazmem spełniamy tym projektem nasze zobowiązanie względem najwybitniejszego polskiego kompozytora drugiej połowy XX wieku. Jesteśmy też przekonani, że „zanurzenie się” w muzyce Witolda Lutosławskiego poprzez uczestnictwo w serii koncertów monogra cznych najbardziej zbliża nas do wewnętrznego świata wybitnego twórcy, jego estetyki oraz artystycznego i humanistycznego przekazu. W programie pierwszego koncertu zdecydowaliśmy się zaprezentować publiczności m.in. sztandarowy utwór zespołu – dzieło, które zainspirowało jego nazwę – Chain I.

3 lancuch2017 Strona Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego LancuchXIV

PRAWYKONANIE 10.11.2016 Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego “Kantata o Chrzcie Polski” Aleksandra Kościowa

10.11.2016 o godz. 19.30 w Studiu Koncertowego Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego po raz pierwszy została przedstawiona Kantata o Chrzcie Polski Aleksandra Kościowa, kompozycja specjalne zamówiona z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski.
Wykonawcy:
Robert Morawski – fortepian
Warszawska Grupa Cellonet
Andrzej Bauer – kierownictwo artystyczne
Chór Polskiego Radia
Zespół kameralny Sinfonii Varsovii
Szymon Wyrzykowski – dyrygent

 

09.10.2017 “Oczekiwanie” Marcina Bortnowskiego w NOSPR

Marcin Bortnowski – Oczekiwanie na wiolonczelę i orkiestrę kameralną

Andrzej Krzanowski – Audycja III na sopran, głos recytujący, zespół instrumentalny i 5 rzutników
Audycja IV na głos recytujący, syrenę, talerze, akordeon i taśmę

Orkiestra Muzyki Nowej pod dyr. Szymona Bywalca
Andrzej Bauer – wiolonczela
Agata Zubel – sopran
Mirosław Neinert – recytator

 

 

ORKIESTRAMUZYKINOWEJ

Suity J. S. Bacha w Forcie Sokolnickiego

20 marca 2016 w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego na warszawskim Żoliborzu, zagrałem Suity J. S. Bacha:

nr 3, C-dur, BWV 1009
nr 5, c-moll, BWV 1011

Jako że wieczór koncertu przypadł na Niedzielę Palmową, poprzedzony został recytacją wiersza K. I. Gałczyńskiego pt. Wielkanoc Jana Sebastiana Bacha

 

Festiwal „Chopin i jego Europa”

24 sierpnia 2016 w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w ramach 12. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i Jego Europa zagrałem Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129 Roberta Schumanna z towarzyszeniem orkiestry Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Grzegorza Nowaka.

img-alternative-text

XVI Festiwal „OGRODY MUZYCZNE”

9 sierpnia 2016 na zakończenie 16 edycji Ogrodów Muzycznych razem z Agatą Zubel, Bartkiem Wąsikiem i Cezarym Duchnowskim wykonaliśmy projekt Konieczny…? Koniecznie!

W programie znalazły się piosenki i kompozycje filmowe Zygmunta Koniecznego w naszych opracowaniach.

Na koncercie pojawił się – ku naszej radości – sam kompozytor.

img-alternative-text

SIEDEM NURTÓW I SIEDEM PREMIER – na 70-lecie Związku Kompozytorów Polskich

22 czerwca 2016 – Polskie Radio, Studio im. Witolda Lutosławskiego

Dzień IV Metastylistyka

W programie:

Paweł Szymański – CHLOROPHAENHYLOHYDROXIPIPERIDINOFLUOROBUTYROPHAENON na zespół i inne dźwięki (2002), Jacek Grudzień – Ad Naan na wiolonczelę i komputerowe przetwarzanie dźwięku (2002), Stanisław Krupowicz – Tempo 72, Adam Falkiewicz –  The Night Home (2001), Roman Haubenstock-Ramati – Credentials or «Think, Think Lucky»* (1961), Marcin Bortnowski –  Oczekiwanie na wiolonczelę i orkiestrę kameralną (2016) – prawykonanie, Paweł Mykietyn – 3 for 13 (1994)

Wykonawcy:

Andrzej Bauer – wiolonczela

Joanna Freszel  – sopran

Aleksandra Rupocińska  – klawesyn

Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec – dyrygent

EREPRIJS_201626 czerwca 2016 – Polskie Radio, Studio im. Witolda Lutosławskiego

Dzień VIII – KONCERT SIEDMIU PREMIER

W programie:

Piotr Tabakiernik – Toutur thrœu (rytuał słyszenia) na wiolonczelę i zespół

Paweł Hendrich – Mutuusmutus na orkiestrę kameralną i powietrzną perkusję

Aleksander Kościów – Many Cities

Jarosław Siwiński – HubTub na tubę i zespół

Zygmunt Krauze – Poemat  Apollinaire’a na recytującego pianistę i 12 instrumentów

Zbigniew Penherski – Mała litania 2 na Orkest de ereprijs

Hanna Kulenty – Piano Concerto

 

Wykonawcy:

Andrzej Bauer – wiolonczela

Leszek Lorent  – perkusja

Joanna Freszel  – sopran

Zdzisław Piernik  – tuba

Frank Peters – fortepian

Zygmunt Krauze – pianino

Orkest de ereprijs, Wim Boerman – dyrygent

Festiwal „Łódź Czterech Kultur” 2 – 5 czerwca 2016

2 czerwca 2016 w ramach festiwalu, w Kościele pw. Zesłania Ducha Świętego zagrałem recital bachowski.

W programie:

J. S. Bach – Suita nr 5, c-moll, BWV 1011
A. Bauer – Duotone (2002)
J. S. Bach – Suita nr 3, C-dur, BWV 1009

5 czerwca 2016 w Sali lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi, w Pałacu Poznańskich, w ramach tego samego festiwalu razem z moimi absolwentami, obecnie znakomitymi solistami, zagraliśmy w kwartecie program:

Gesualdo da Venosa – 2 Madrigali
Dymitr Szostakowicz – I Koncert wiolonczelowy Es-dur op. 107

Arvo Pärt – Summa
Robert Schumann – Koncert wiolonczelowy a-moll op.129

Kwartet:
Andrzej Bauer
Magdalena Bojanowicz
Bartosz Koziak
Marcin Zdunik

NOSPR Kameralnie – Cellonet – da Venosa

8 maja 2016 w Katowicach, w sali kameralnej NOSPRu, w pięcioosobowym składzie Cellonet zagrał madrigali Gesualdo da Venosy. Koncert odbył się w ramach wieczornych spotkań z muzyką *NOSPR Kameralnie*.

Wykonanie madrygałów da Venosy przeplatał Chór Polskiego Radia, pod kierunkiem Szymona Wyrzykowskiego, w pięknym stylu śpiewając religijne kompozycje Gesualda. Krakowski aktor Radosław Krzyżowski przeczytał fragmenty opowiadania Madrygał Żałobny Gustawa Herlinga Grudzińskiego

W programie:

Carlo Gesualdo da Venosa:
Tristis est anima mea (Chór PR )
Asciugate i begli occhi – oprac. Marcin Zdunik (Cellonet)
Gustaw Herling-Grudziński – Madrygał żałobny (fragment I)
Jesum tradidit impius (Chór PR )
Mercè grido piangendo – oprac. Andrzej Bauer (Cellonet)
Gustaw Herling-Grudziński – Madrygał żałobny (fragment II)
O vos omnes (Chór Polskiego Radia )
Beltà, poi che t’assenti – oprac. Andrzej Bauer (Cellonet)
Gustaw Herling-Grudziński – Madrygał żałobny (fragment III)
Benedictus Dominus Deus Israel (Chór PR)
Io parto, e non più dissi – oprac. Andrzej Bauer (Cellonet)
Gustaw Herling-Grudziński – Madrygał żałobny (fragment IV)
Moro, lasso, al mio duolo – oprac. Marcin Zdunik (Chór PR, Cellonet)
Wykonawcy:
Chór Polskiego Radia
Warszawska Grupa Cellonet
Andrzej Bauer
Magdalena Bojanowicz
Robert Dacko
Bartosz Koziak
Marcin Zdunik

Smyczkowy Octopus – CELLONET na festiwalu Musica Polonica Nova

14 kwietnia 2016 w ramach festiwalu, w sali kameralnej NFM zagraliśmy z Cellonetem najnowszy repertuar współczesnych polskich i ukraińskich (A. Szczetyński) kompozytorów z *Kołysanką* K. Komedy „na deser”.
Smyczkowy Octopus

Wykonawcy:
Andrzej Bauer – dyrygent
W. Z. Zych – amplifikacja przestrzenna
Warszawska Grupa Cellonet
W programie:
Wojciech Ziemowit Zych – Opływ/Przepływ/Upływ
Ryszard Osada – Double Reflection
Aleksander Szczetyński – Martha and Mary  
Sławomir Wojciechowski – Fingertrips
Krzysztof Komeda – Kołysanka

Musica Polonica Nova – „Bajki Robotów” – PREMIERA!

8 kwietnia 2016, podczas 30-tej odsłony festiwalu Musica Polonica Nova we wrocławskim Narodowym Forum Muzyki miało miejsce światowe prawykonanie Co-opery Cezarego Duchnowskiego i Pawła Hendricha Bajki Robotów na kanwie zbioru opowiadań S. Lema.

Wykonawcy:
Justyna Skoczek – maszyna do pisania, klawiatura MIDI
Andrzej Bauer – wiolonczela, wiolonczela elektryczna
Maciej Frąckiewicz – akordeon
Rafał Łuc – akordeon
Leszek Lorent – instrumenty perkusyjne
Paweł Romańczuk – instrumenty niekonwencjonalne
Paweł Hendrich – komputer, gitara elektryczna
Cezary Duchnowski – komputer, instrumenty klawiszowe
2Edificationn – Łukasz Rozmysłowski & Norbert Rosiek – taniec
Bartłomiej Szlachcic – wizualizacje

img-alternative-text

Zabawa dla znawców Lema?

Przede wszystkim była to wspaniała zabawa brzmieniami, trwająca ponad godzinę. I zdecydowanie przeznaczona raczej dla tych, którzy albo twórczość Lema znają, albo wszystko im jedno, o czym mowa, bo najważniejszy jest po prostu dźwięk. Dlaczego? Bo cytowane fragmenty opowiadań są ucinane przed pointą (z wyjątkiem samego końca), tylko sygnalizujące, o czym mowa. Co się stało z trzema elektrycerzami czy też dlaczego i w jaki sposób Erg Samowzbudnik bladawca pokonał, nie zostanie wspomniane. Jeśli ktoś nie wie, musi poczytać Lema.

framgment recenzji Doroty Szwarcman

img-alternative-text

2.04.2016 AUKSO plays PENDERECKI

W sobotę 2 kwietnia 2016 nowej sali koncertowej MEDIATEKI w Tychach odbył się koncert pod nazwą AUKSO plays Penderecki, inaugurujący działalność nowo powołanej instytucji kultury na mapie Śląska. Koncert Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia poświęcony był w całości twórczości Krzysztofa Pendereckiego, który był gościem specjalnym tego wydarzenia.

img-alternative-text

Program:

Krzysztof Penderecki (*1933)

Sinfonietta No. 1 per archi (1992)
Koncert altówkowy [wersja na wiolonczelę] (1984)
Chaconne – in memoriam Giovanni Paolo II (2005)
Trzy utwory w stylu barokowym (1968)
Sinfonietta No. 3 (2012)

SEKSTETY BRAHMSA (op. 36) i PANUFNIKA NA FESTIWALU „ŁAŃCUCH”

W ramach XIII festiwalu Łańcuch,11 lutego w Studio im. W. Lutosławskiego zagramy z kolegami tworzącymi Chain Ensemble oraz zaproszonymi studentami UMFC koncert kameralny z utworami patrona festiwalu oraz dwoma sekstetami smyczkowymi.

Chain Ensemble – tworzony pod patronatem Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego, z misją wykonywania nowej muzyki na najwyższym światowym poziomie – jest projektem o ogromnym potencjale artystycznym i edukacyjnym. Skupia grupę kreatywnych muzyków na pragnieniu tworzenia znaczących wydarzeń artystycznych. Filarem pracy zespołu są działania edukacyjne, realizowane poprzez włączanie do wspólnego muzykowania najzdolniejszej młodzieży, poprzez organizację warsztatów muzycznych.

Festiwalowy koncert Chain Ensemble – koncentrujący się na repertuarze kameralnym, zaprezentuje miniaturowe dzieła patrona Towarzystwa, sekstet smyczkowy jego wieloletniego przyjaciela Andrzeja Panufnika oraz Johannesa Brahmsa, którego Lutosławski darzył wielką estymą.

Na estradzie obok uznanych kameralistów – utalentowani studenci – muzyczna młodzież, ktorej zaangażowany wkład w efekt końcowy wspólnej pracy trudno przecenić.

Pamiętam, jak podczas jednej z naszych rozmów Witold Lutosławski mówił z zachwytem o ilości „pomysłów kluczowych” w I części II Koncertu Fortepianowego op.83 Johannesa Brahmsa. Praca nad Sekstetem op. 36 była dla mnie wspomnieniem tej rozmowy. Wybrałem do wykonania drugi Sekstet – rzadziej grywany, ale w moim odczuciu nowocześniejszy i bardziej wyrafinowany w kompozytorskim myśleniu. Bardziej „lutosławski”…

Kolejna odsłona aktywności Chain Ensemble wiosną. Zapraszam serdecznie.

Chain Ensemble:

Krzysztof Bąkowski – skrzypce
Anna Kwiatkowska – skrzypce
Katarzyna Denkiewicz – skrzypce
Ewa Dyrda – skrzypce
Aleksandra Gołczyńska – skrzypce
Artur Rozmysłowicz – altówka
Paweł Czarny – altówka
Krystyna Wiśniewska – wiolonczela
Andrzej Bauer – wiolonczela

Program:

 • Witold Lutosławski – 4 melodie śląskie na 4 skrzypiec 
 • Witold Lutosławski – Bukoliki na wiolonczelę i altówkę
 • Andrzej Panufnik – Train of thoughts na sekstet smyczkowy
 • Johannes Brahms – Sekstet smyczkowy G-dur op. 36

6 Dni Muzyki Nowej 17.01.2016 Klub Żak w Gdańsku

Na koncercie zmykającym 6 odsłonę festiwalu zagraliśmy koncert improwizowany Phonos ek Mechanes.

PHONOS EK MECHANES / Human electronics
Paweł Hendrich – gitara basowa, komputer
Andrzej Bauer – wiolonczela , elektronika, komputer
Cezary Duchnowski – fortepian, komputer

img-alternative-text

Fragment z recenzji Czesław Romanowskiego
Już samo zestawienie instrumentarium użytego przez zespół Phonos Ek Mechanes: fortepian, wiolonczela i ośmiostrunowa gitara basowa (plus laptopy i przetworniki dźwięku) zwiastował oryginalną formułę, w której nic nie jest oczywiste. W tym zestawie właściwie jedynie wiolonczela brzmiała jak wiolonczela, choć jej dźwięk był także wielokrotnie przetwarzany, nie było tu melodii, a raczej rwane frazy, a grający na niej Andrzej Bauer wykazywał się niezwykłą ekspresją, grając wręcz całym sobą. Pianista Cezary Duchnowski również nie wygrywał melodii – to były kaskady następujących po sobie, często dysonansowych i dodekafonicznych brzmień, zupełnie do dźwięków fortepianu niepodobnych. Z kolei gitara basowa Pawła Hendricha malowała niezwyczajne dla basu pejzaże, a też potrafiła zamienić się (oczywiście nie fizycznie, a poprzez odpowiednie przetworzenie) w bazę charakterystycznych dźwięków staromodnych gier komputerowych. Paleta brzmień wytwarzanych przez muzyków była oczywiście o wiele szersza, nie wszystkie da się opisać, ale wszystkie były zaskakujące, frapujące, przykuwające uwagę i angażujące wszystkie zmysły słuchacza.
Inaczej niż w wypadku wszystkich koncertów tego festiwalu, muzycy rozstawili swoje instrumenty nie na scenie, a przed nią. Publiczność, która ich otaczała, mogła więc nieledwie ich dotknąć a metaforycznie: dotknąć wytwarzanych przez nie dźwięków. Dzięki temu nie istniała odległościowa, mentalna bariera między artystami a słuchaczami, muzyka krążyła pomiędzy wszystkimi uczestnikami koncertu
Całość wzbudzała podziw dla wyobraźni, kreatywności i umiejętności artystów, zadziwienie ile niezwykłych dźwięków można wyczarować z klasycznego instrumentarium. Była w tym pasja, nieskrępowana swoboda tworzenia, chęć uwolnienia się, wyzbycia klasycznej roli klasycznych instrumentów.

img-alternative-text

Festiwal „Odkrywamy Paderewskiego” 13.11.2015

Zapraszam do Lwowa na koncert inaugurujący festiwal Odkrywamy Paderewskiego, w którym będę miał przyjemność poprowadzić orkiestrę Filharmonii Lwowskiej. Solistą koncertu będzie Adam Wodnicki.

W programie:

 • L. Sydorenko – Ab Initio
 • E. Grieg – Koncert fortepianowy a-moll
 • W. Lutosławski – Koncert na Orkiestrę

link do strony festiwalu

 

X TRANS-FUZJA „BODY MUSIC” WE LWOWIE 6.09.2015

Zagramy we Lwowie wspólnie z Piotrem Damasiewiczem, Igorem Pudło i Czarkiem Duchnowskim replikę X koncertu projektu Trans-Fuzja we lwowskim Pałacu Sztuki.

Tematem i inspiracją wspólnych kompozycji i improwizacji jest „muzyka ciała”.

6 września 2015 Art Meetings

Trans-Fuzja to projekt tworzony we współpracy z II Programem Polskiego Radia.

XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL GITAROWY, TRZĘSACZ

4 czerwca 2015 zagraliśmy z Markiem Pasiecznym koncert inaugurujący XVIII Międzynarodowy Festiwal Gitarowy w Trzęsaczu

W programie znalazły się:

Anamnesis – M. Pasiecznego na gitarę i wiolonczelę
Polskie melodia ludowe – w opracowaniu M. Pasiecznego na gitarę i wiolonczelę (prawykonanie nowej wersji)
J. S. Bach – Suita nr. 5 c-moll na wiolonczelę solo
A. Bauer – Duotone na wiolonczelę solo

Strona Marka Pasiecznego

CELLONET w CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

21 czerwca 2015 w Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, w ramach I Międzynarodowego Biennale Dźwięków Niskich – BASSO odbył się koncert Warszawskiej Grupy Cellonet.

Zagraliśmy program złożony z kompozycji:

Gesualdo da Venosy
Luciano Berio,
Krzysztofa Pendereckiego
Aleksandra Szczetyńskiego
Bruno Mantovaniego
Steve Reicha
Sławomira Wojciechowskiego
Krzysztofa Komedy

Koncert był dla Cellonetu premierą programu płyty, którą w najbliższych miesiącach będziemy nagrywać we współpracy z Programem II Polskiego Radia.

Strona zespołu CELLONET

KWARTET WIOLONCZELOWY – NOWY PROJEKT!

13 i 14 czerwca 2015 w ramach Letnich Koncertów na Grochowskiej w siedzibie orkiestry Sinfonia Varsovia obyły się 2 koncerty kameralne z unikalnym programem w wykonaniu kwartetu wiolonczelowego w doborowym składzie!

W Wariacjach Rococo op. 33 Piotra Czajkowskiego – partię solową zagrał Marcin Zdunik, Koncert d-moll Eduarda Lalo – poprowadził Bartosz Koziak, w Koncercie e-moll op. 85 Edwarda Elgara – partia solowa należała do Magdaleny Bojanowicz, a Koncert a-moll op. 129 Roberta Schumanna zagrałem ja.

 

Sądzimy, że opracowania koncertów na 4 wiolonczele brzmią fantastycznie i otwierają nowe możliwości bardziej kameralnej i intymnej interpretacji tych wspaniałych arcydzieł.

STRUNY PRESTANS – „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE…”

Obserwując kolegów, studentów, i w ogóle zawodowych muzyków widzę, że rzadko albo wcale nie sięgają po struny (najważniejsze akcesorium muzyka smyczkowca) polskiej produkcji. Dotąd nie zaistniały one w naszej świadomości…

Nadszedł czas żeby to zmienić!

Ostatnio, dzięki uprzejmości pana Kazimierza Juszczaka – założyciela i szefa firmy Presto miałem okazję starannie przetestować struny o nazwie Prestans. To najwyższy „model” – struny adresowane do zawodowców – solistów, kameralistów i muzyków orkiestrowych.

Jestem poruszony i gratuluję firmie Presto serdecznie wspaniałego produktu! Struny są bardzo wysokiej klasy – jasne, otwarte i transparentne. Przy tym bardzo wyrównane – żadna struna nie „odstaje” od pozostałych.

Struny po każdorazowej wymianie były zawsze natychmiast „gotowe” do grania i nie rozstrajały się. Jakość wykonania bez zarzutu! Czuje się w nich troskę o staranność wykonania godnego małej firmy rodzinnej, gdzie wiele etapów produkcji jest wykonanych ręcznie, a kontrola jakości jest na innym poziomie niż w masowej produkcji…

Prestansy
są obecnie produkowane w dwóch rodzajach wykończenia: chromoniklowej i srebrnej. W obu wersjach struny są wykonane z wolframu. Mnie najbardziej podoba się wersja srebrna, ma w moich uszach więcej charakteru, który jest po prostu piękny. Struny w wykończeniu chromoniklowym są bardziej neutralne, nieco cieplejsze, ale poprzez to być może mogą bardziej oddawać indywidualny charakter instrumentu.

Niezwykłe to dla mnie odkrycie i miła niespodzianka!

Niebagatelna jest też kwestia ceny – przebijającej o połowę propozycje światowych liderów, zupełnie nie ustępując jakością… Firma Presto stworzyła zupełnie nowy produkt, intensywnie pracując nad nim i rozwijając go od kilku lat. Wiem od Pana Kazimierza Juszczaka, że czekają nas kolejne miłe niespodzianki…

Nie wracam do mojego poprzedniego zestawu strun – złożonego z renomowanych firm duńskich i austriackich. Chcę popracować na Prestansach dłużej. To zdecydowanie ta sama „półka”…

Gorąco polecam!

Trans-Fuzja X, 25-04-2015 „Muzyka Ciała”

Dziesiąty koncert z cyklu Trans-Fuzja – tym razem z udziałem Igora Pudło (Skalpel) – komputer, Piotra Damaisewicza – trąbka, Cezarego Duchnowskiego – fortepian, komputer. Inspiracją nowego muzycznego materiału są dźwięki ciała ludzkiego. Koncert wyprodukowany i rejestrowany przez Polskie Radio, Program II.

Retransmisja niebawem…

Studio im. W. Szpilmana 25-04-15, g. 19.

Katalog literatury wiolonczelowej już działa…

Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do obejrzenia i korzystania z katalogu polskiej literatury wiolonczelowej XX i XXI wieku.

Kompozytorów proszę o uzupełnienia lub ewentualne korekty zawartych w nim danych i nadsyłanie informacji o nowych kompozycjach, żeby katalog był jak najbardziej aktualny.

Wykaz obejmuje utwory na wiolonczelę solo i w połączeniu z innymi instrumentami, mediami elektronicznymi, orkiestrą kameralną i symfoniczną, a także utwory dla zespołów wiolonczel i literaturę dla młodych i najmłodszych wykonawców.

Różne opcje wyszukiwania ułatwiają poruszanie się po katalaogu, który zawiera obecnie 645 pozycji.

Katalog

elDerwid w Szczecinie – 25 lutego 2015

Koncert elDerwid – Plamy na Słońcu zagramy w Filharmonii Szczecińskiej 25 lutego.

Wizje popularnych piosenek Witolda Lutosławskiego pisanych przez kompozytora w latach 50-tych i 60-tych pod pseudonimem Derwid dla gwiazd polskiej estrady: Mieczysława Fogga, Ireny Santor, Ludmiły Jakubczak, Kaliny Jędrusik, Jerzego Michotka, Sławy Przybylskiej, Hanny Rek, Ireny Rolskiej i Wioletty Villas.

link do projektu…

Agata Zubelgłos
Cezary Duchnowskikomputer, fortepian
Andrzej Bauerwiolonczela, elektronika

Mistrzowskie kursy Festiwalu Witolda Lutosławskiego „Łańcuch” XII, Radziejowice 23-31 stycznia 2015

Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego organizuje już po raz trzeci Mistrzowskie Kursy Festiwalu Łańcuch, których temat stanowi muzyka współczesna z akcentem położonym na twórczość Witolda Lutosławskiego.

W najbliższej edycji warsztaty będą dotyczyły instrumentów smyczkowych, a głównym artystycznym ich zadaniem będzie praca w orkiestrze smyczkowej i przygotowanie programu, który będzie zaprezentowany na koncercie inaugurującym jubileuszowy, X Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego, organizowany przez Fundację Na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów w dniach 5-12 lutego 2015 r.

Koncert odbędzie się na Zmaku Królewskim 4 lutego 2015 roku o godzinie 19.

W programie utwory wybitnych twórców: G. Scelsiego W. Lutosławskiego, A. Zubel, G. Ligetiego, I. Xenakisa, A. Pärta

Vimeo…

Koncerty z cyklu Trans-Fuzja do obejrzenia na Vimeo. Zapraszam.

Jerzy Kornowicz „Great Spinning“ 12.12.2014

Młody Big-Band i muzyka nowa

WIELKIE WIROWANIE – kompozycja i improwizacja na zakończenie 56. Festiwalu Jazz Jamboree.

SALA KONCERTOWA UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA, WARSZAWA, UL. OKÓLNIK 2
PIĄTEK, 12 GRUDNIA, GODZINA 19.00 – WSTĘP WOLNY.

56. Festiwal Jazz Jamboree zakończy premiera utworu „Great Spinning” Jerzego KORNOWICZA – kompozytora, improwizatora i promotora muzyki. W utworze muzyka komponowana o inspiracji jazzowej spotyka się z muzyką improwizowaną pochodzącą z różnych, choć nie zawsze obcych sobie muzycznych światów: jazzu, wolnej improwizacji, muzyki współczesnej i alternatywnej.

Znakomici i utytułowani soliści – improwizatorzy: Agata ZUBEL – kompozytorka i śpiewaczka, Andrzej BAUER – wiolonczelista, Cezary DUCHNOWSKI – kompozytor, muzyk mediów elektronicznych i pianista; Krzysztof KNITTEL – kompozytor i muzyk mediów elektronicznych oraz Ryszard LATECKI – trębacz, spotkają się z młodymi jazzmanami – członkami BIG-BANDU Wydziału Jazzu Szkoły Muzycznej II Stopnia przy ul. Bednarskiej występując pod dyrekcją Ryszarda BOROWSKIEGO i kompozytora utworu – Jerzego KORNOWICZA.

Wykonanie będzie stanowić premierę utworu powstałego w ramach programu zamówień kompozytorskich Instytutu Muzyki i Tańca.

Na koncercie zabrzmią także utwory: „Big-Band Concerto” – kompozytora i jazzmana Piotra WRÓBLA oraz „And If You Knew Wouldn’t Do It” – kompozytora i jazzmana Bartosza SMORĄGIEWICZA.

https://www.facebook.com/events/1405960046361812/?pnref=story

Pałac Radziejowice 21.11.2014

Zapraszam 21.11. do Pałacu w Radziejowicach na pierwszy koncert kwartetu w składzie: Magdalena Bojanowicz, Bartosz Koziak, Marcin Zdunik i piszący te słowa. Zagramy bardzo zróżnicowany – piękny i nowy dla nas program. Od niezwykłych Madrigali G. da Venosa poprzez utwory Purcella i Bacha  do Quartenion Zofii Gubajduliny i Flüsterfuge und Zirkelkanon Heinza Holligera. Chcemy w przyszłości od czasu do czasu wspólnie muzykować, najlepiej jak potrafimy. To pierwszy krok w tym kierunku i wielka dla mnie radość i satysfakcja – grać z wychowankami, a obecnie już wspaniałymi artystami!

Więcej informacji na stronie Pałacu Radziejowice

www.cellonet.eu

Powstaje nowa, piękna strona Warszawskiej Grupy Cellonet. Niedługo będzie można ją podziwiać! Projektuje ją Agnieszka Zielińska (InDecision). Nowe zdjęcia zrobiła nam w Radziejowicach Anita Wąsik-Płocińska.