Trans-Fuzja

Seria wydarzeń muzycznych wyprodukowanych przez II Program Polskiego Radia w Studio im. Władysława Szpilmana, zaprojektowanych przez Andrzeja Bauera. Zaproszeni artyści: kompozytorzy, improwizatorzy – wywodzący się z rożnych nurtów kreatywni muzycy, stworzyli wspólnie serię zróżnicowanych wewnętrznie i bogatych brzmieniowo projektów artystycznych. Połączyła ich pasja poszukiwania nowej ekspresji, nowych wysublimowanych brzmień poprzez niekonwencjonalne użycie technologii. Tej najnowszej, cyfrowej, ale także poprzez połączenie jej z tradycyjnymi instrumentami i analogowym przetwarzaniem ich brzmienia.

Szybkość i intensywność realizowania muzycznych idei, brzmieniowych i formalnych, czerpała tu energię z intensywnych improwizowanych sesji muzycznych, możliwych dzięki wzajemnej fascyncji i szacunkowi, mimo nierzadko odmiennych stylów uprawiania muzyki i różnych artystycznych kolei losu. Duch improwizacji, wsparty znajomością artystycznego warsztatu i umiejętnością panowania nad tradycyjnym i elektronicznym instrumentarium może przyniósł nowe i nieoczekiwanie atrakcyjne rezultaty. Dotychczasowe koncerty miały zawsze temat przewodni, od Lutosławskiego do Szpilmana, od baroku do muzyki tradycyjnej.

Edycje Trans-Fuzji