27-29 marca 2018r., w ramach programu 100 na 100. Muzyczne dekady wolności, w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach odbyły się nagrania, tym razem na zamówienie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Nagraliśmy Kwintet (1944) Konstantego Regameya i Liczne odnogi rozgałęzionych splotów Tadeusza Wieleckiego. Reżyserami dźwięku byli: Ewa Lasocka i Patryk Wolentarski. W Kwintecie udział wzięli: Jakub Jakowicz,  Bartosz Bednarczyk, Artur Kasperek i Julian Paprocki, a utwór  T. Wieleckiego nagraliśmy z Adamem Kośmieją i Julianem Paprockim.