Tajemnice dźwięku i czasu – Trzeci koncert Chain Ensemble z serii Scena Muzyki Nowej odbył się w sali Nowego Teatru 21.11.2017

Wykonaliśmy na nim po raz pierwszy w Polsce wybitne dzieło Georga Friedricha Haasa – In Vain

 

Haas 2 11 2017

 

Razem z Chain Ensemble w 24 osobowym składzie przeżyliśmy podczas prób i koncertu niezwykłe doświadczenie kontaktu z arcydziełem… 

Scena ulotka 3

 

opis wydarzenia na stronie Towarzystwa im. W. Lutosławskiego

Nowy Teatr