Niejeden żelazny repertuar powinien pójść na złom.

Stanislaw Jerzy Lec

O repertuarze…

Mój repertuar w ostatnich latach ewoluuje w stronę muzyki współczesnej, improwizowanej, własnej… Nazwiska klasyków drugiej połowy XX wieku, takich jak Takemitsu, Gubajdulina, Panufnik, Pendercki, Lutosławski, Harvey, Kancheli, stopniowo coraz częściej wypełniały moje programy koncertowe. A ostatnio pojawiają się programy w twórczy sposób reinterpretujące dzieła różnych stylów i epok…

Nie zrywam z graniem klasycznego repertuaru. Mam nawet poczucie, że w ciekawy sposób kontakt z nową sztuką oddziałuje na interpretacje utworów przeszłości.

Wybitny repertuar wiolonczelowy epok minionych nie jest taki obszerny i w moich poszukiwaniach w ciągu lat starałem sie nie przejść obojętnie obok najważniejszych jego pozycji.

Grałem w życiu dużo muzyki kameralnej z wybinymi partnerami. Mam poczucie, że jedynie dzięki szczególnemu porozumieniu i wzajemnej fascynacji, może zaistnieć artystyczna więź, z której powstają najciekawsze rezultaty.

Arcydzieła kameralistyki takie jak Kwartet na Koniec Czasu O. Messiaena, czy wybitne pozycje na trio lub kwartet fortepianowy dają ogromną radość muzykującym i publiczności. Kameralna twórczość J. Brahmsa jest tego najlepszym przykładem i wzorem.

Wyjątkowe miejsce wśród moich muzycznych fascynacji zajmuje muzyka Bacha. Nie tylko dlatego, że Bach napisał  być może najważniejsze dzieło, jakie powstało dotychczas na wiolonczelę. Moje rozumienie tej muzyki zmienia się razem ze mną.

Są utwory, do których zawsze będę szczególnie chętnie powracał. Niektóre chciałbym jeszcze zarejestrować. Należą do nich, poza Bachem, na przykład ulubione utwory romantyczne z Koncertem a-moll R. Schumanna i Sonatą F. Chopina na czele.

Z muzyki XX wieku najważniejszym dziełem na wiolonczelę z orkiestrą jest dla mnie Koncert Wiolonczelowy W. Lutosławskiego. Wykonanie tego utworu to zawsze wielkie przeżycie.

Mam poczucie, że kontakt z Witoldem Lutosławskim i okazja wspólnego muzykowania na estradzie nakłada na mnie obowiązek przekazywania autorskiej tradycji wykonawczej i kompozytorskiej wizji rozumienia tego utworu.

Ogromnie ważne w moim muzycznym życiu były dzieła Krzysztofa Penderckiego,  przede wszystkim Koncert Altówkowy, ale też Concerto Grosso, które miałem przyjemność wykonywać po raz pierwszy w Polsce. Wielokrotnie dane mi było grać je pod batutą kompozytora.

Wiele utworów dane mi było wykonywać po raz pierwszy.Trwające od lat i rozwijające się więzi ze środowiskiem kompozytorów, przyjaźń i artystyczna wspólnota wieloma z nich są dla mnie źródłem najciekawszych doświadczeń muzycznych.

Uważam, że budowanie programu recitalowego, czy zestawienie utworów podczas występu solowego jest sztuką samą w sobie, wymagającą wiedzy i staranności. Każdy program koncertu powinien być tym jedynym, od nowa stworzonym, najważniejszym.

 

 

Należy upowszechnić elitaryzm!

Stanisław Jerzy Lec

Prawykonania

 • J.  Bauer – Sonata  w jednej części – Łódź 1984
 • J.  Bauer – Koncert Wiolonczelowy– Łódź 1986
 • J.  Bauer – To – Łódź 2006
 • H.  Kulenty –  Sinequan – Arhnem 1993
 • H.  Kulenty – Cradle Song –  Arhnem 1994
 • P.  Mykietyn – Koncert Wiolnoczelowy – Poznań 1999
 • P.  Mykietyn –  Kartka z Albumu – Warszawa 2002
 • S.  Krupowicz – Passacaglia – Warszawa 2002
 • M.  Talma-Sutt –  Cellotronicum – Warszawa 2002
 • M.  Wierzbicki – Interferencje retroaktywne – Warszawa 2002
 • J.  Grudzień – Ad Naan – Warszawa 2002
 • J.  Bauer – Passacaglia –  Warszawa 2003
 • C.  Duchnowski – Broda – Schwaz (Austria) 2005
 • P.  Mykietyn  – Sonata  –  Warszawa 2006
 • M.  Radoszko – La Formicola – Wrocław 2006
 • S.  Kupczak – Anafora V – Warszawa 2006
 • M.  Długosz – ABamus – Warszawa 2006
 • C.  Duchnowski – Ogród Marty – Lipsk 2006
 • C.  Duchnowski – Monada V – Warszawa 2006
 • A.  Zubel – Nad Pieśniami – Wrocław 2007
 • D.  Jaskot – Hannah – Wrocław 2007
 • H.  Kulenty – Tell me about it 1  Warszawa 2007
 • B.  Franke – in between II – Warszawa 2007
 • O.  Hans – Locus Solus – Warszawa 2007
 • M.  Bortnowski – Interrogavi Terram – Wroclaw 2008
 • S.  Kupczak – Penultima – Warszawa 2008
 • L.  Sydorenko – Octagon – Radziejowice 2008
 • M. Bień – Concertino – Kraków 2008
 • A.  Szczetyński – Martha and Mary – Lwów 2009
 • M.  Prynda – For Vincent – Lwów 2009
 • C.  Duchnowski – Cello_net – Lwów 2009
 • B.  Frolyak – Inventions – Lwów 2009
 • A.  Gavrylets – Diptych – Lwów 2009
 • B.  Koziak – Elfy – Warszawa 2009
 • T.  Szczepanik – Gankhar – Łódź 2011
 • A.  Nowak – Ulica Spokojna 3 – Warszawa 2011;
 • C.  Duchnowski – Koniec poezji – Wrocław 2012;
 • A.  Bauer – Plexus – Warszawa 2013;
 • R.  Osada – Double Reflections  – Warszawa 2013;
 • S.  Wojciechowski – Fingertrips – Warszawa 2013;
 • R.  Osada – for A. B.  – Londyn 2013
 • J. Bauer – II Koncert Wiolonczelowy – Warszawa 2013
 • C. Duchnowski – Muzyka form przestrzennych – Elbląg 2013
 • J. Kornowicz – Great Spinning – Warszawa 2014
 • A. Bauer – Fattoriale – Wrocław 2014
 • M. Pasieczny – Anamnesis – Wrocław 2014
 • Z. Zych – Opływ / Przepływ / Upływ –  Warszawa 2014
 • Z. Jabri – Ode to Maulana Rumi – Warszawa 2014

Prawykonania polskie

 • T.  Takemitsu – Orion et Pleiades (1992)
 • A.  Panufnik – Koncert Wiolonczelowy (1994)
 • S.  Gubajdulina –  Und: Das Fest ist in vollem Gang (2000)
 • K.  Penderecki – Concerto Grosso (2001)
 • K.  Tanaka – Song of the Songs (2002)
 • A.  Zubel – Kwarter Smyczkowy Nr 1 (2006)
 • K.  Saariaho – Pres (2007)
 • J.  Harvey – Advaya (2007)
 • J. M. Sánchez-Verdú – Arquitecturas de la ausencia (2009)
 • B.  Franke – Hoffnung als ein Hauch (1999)
 • S.  Reich – Cello Counterpoint (2011)
 • S. Gubaidulina – Quarternion (2014)
 • H. Holliger – Flüsterfuge und Zirkelkanon (2014)

Wybór ulubionych utworów z mojego repertuaru

 • J. S. Bach – tutto…
 • G. da Venosa – Madrigali
 • F. Couperin – Pieces en Concert
 • J. Haydn – Concertos C major, D major
 • L. van Beethoven – Sonatas  op.5 & 69 & 102
 • R. Schumann – Conceto A minor
 • P. Tchaikovsky – Rococo Variations  op.33
 • F. Chopin – Sonata op. 65
 • J. Brahms –  all chamber music
 • J. Brahms – Doppelkonzert op.102
 • C. Debussy – Sonata (1915)
 • D. Shostakovich – Sonata op. 147
 • D. Shostakovich – Concerto No. 2
 • W. Lutosławski – Cello Concerto
 • K. Penderecki – Concerto Grosso
 • K. Penderecki – Viola Concerto
 • A. Panufnik – Cello Concerto
 • T. Takemitsu –  Orion and Pleiades
 • S. Gubaidulina –  Und: Das Fest ist in vollem Gang (2000)
 • J. Bauer – Cello Concerto No. 2
 • P. Mykietyn –  Cello Concerto
 • G. Kancheli – Simi
 • J. Rodrigo – Concierto in modo glante
 • C. Duchnowski – Beard
 • J. Harvey – Advaya
 • M. Talma-Sutt – Cellotronicum
 • P. Mykietyn – Sonata, An Album Leaf