Profesor Kazimierz Michalik, namawiany przez wielu spośród nas – jego uczniów i zobligowany przez PWM, zajął się porządkowaniem swoich przemyśleń i notatek. Mam nadzieję, że powstanie niebawem nowe ważne dzieło. Nowoczesna i mądra szkoła wiolonczelowa.

Cieszę się bardzo, bo taka publikacja jest bardzo potrzebna uczniom i nauczycielom