Trans-Fuzja 10 - Muzyka ciała

Następna edycja Trans-Fuzji odbędzie się w marcu 2015.

Koncert będzie inspirowany dźwiękami wydawanymi przez ludzkie ciało.

 

Wykonawcy

  • Cezary Duchnowski – komputer
  • Igor Pudło (Boxx) – komputer
  • Piotr Damasiewicz – trąbka
  • Andrzej Bauer – wiolonczela

Kolejne edycje Trans-Fuzji