Trans-Fuzja 6 – Requiem

Kompozycje poświęcone czasowi Zaduszek w opracowaniu wykonawców oraz kompozycje własne wykonawców: Louange à l’Immortalité de Jésus (VIII cz. Quatuor pour la fin du temps O. Messiaen), Kindertotenlieder – Oft denk’ ich...(nr 4) (G. Mahler), Szomorú vasárnap (1933) (R. Seress), Muzyka form przestrzennych, Klamka  (C. Duchnowski), Pamięci Taty (Olo Walicki), Make it last again (W. Myrczek).

Olo Walicki – kontarbas

Elżebieta Chlebek – głos

Wojciech Myrczek – głos

Andrzej Bauer – wiolonczela

Cezary Duchnowski – komputer

Kolejne edycje Trans-Fuzji